Regulerings- og bebyggelsesplaner

Gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner er digitalisert og finnes i det digitale kartinnsynet.

Bestemmelsene til den enkelte reguleringsplan / bebyggelsesplan, og annen informasjon om planen, kan du finne i det digitale kartinnsynet.

Velg først karttype "Arealplaner" og kommune "Færder". Søk på adresse eller gårds- og bruksnummer, eller zoom deg inn til aktuelt område i kartinnsynsløsningen. Du må zoome deg inn til målestokk 1:10000 eller større for å se ulike arealformål i planen, i mindre målestokk vises bare planenes avgrensing.

Lenke til bestemmelsene (PDF-fil) ligger litt nede på siden under overskriften "Plandokumenter". Her finner du også lenke til det opprinnelig vedtatte plankartet.
 

Om de digitaliserte plankartene

De digitaliserte plankartene kan være forenklet og standardisert i forhold til de vedtatte plankartene. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å sammenlikne det digitale plankartet med det opprinnelig vedtatte plankartet, for avklaring av det juridiske innholdet i plankartet.