Hvordan søker du om byggetiltak?

1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på tiltaket, samt avstand til grense og bebyggelse i nærheten.

2. Bestill naboliste via Infoland.

3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Er du privatperson kan du sende nabovarselet digitalt via Altinn. Er du profesjonell bruker, kan du se hvilke digitale tjenester du kan bruke. Du kan også sende nabovarselet på papir. Du finner alle skjemaer for nabovarsling her. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

4. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

  • Søknadsskjema (elektronisk eller papirblankett)
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen.

Se kravspesifikasjonen for tegningsmateriell (PDF, 10 kB). (PDF, 109 kB)

Se også artikkelen Sjekkliste før innsending av søknad.