Krav til elektronisk søknad

Dersom du ønsker å scanne din byggesøknad som PDF-filer og sende den inn pr. e-post, må oversendelsen deles opp iht. Standard Norges byggblankett 5174:

Søknaden kan ikke registreres og behandles før den innsendes oppdelt på denne måten.