Krav til situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at det sendes inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Kartet skriver du selv ut via kommunens kartportal for situasjonskart. (Bruksanvisning for hvordan du lager kartet finner du her). (PDF, 390 kB)

 

Portalen gir deg 2 filer:

  1. Situasjonskart som viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje m.m. Ledninger er også med på kartet. 
  2. Planinformasjon som viser reguleringskart i farger og opplysninger om hvilke planer som berører eiendommen, samt arealer. Det følger også med bestemmelser til bebyggelsesplan, reguleringsplan og/eller kommuneplan.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:
PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet.  På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

  • ønsket tiltak markert med farge og som viser takflate og møneretning
  • utvendige mål på tiltaket
  • avstand til nabogrense
  • avstand til nærliggende bebyggelse
  • avkjørsel og parkering, der dette er relevant
  • for bolig: avstand til regulert senterlinje vei
  • for garasje: avstand til regulert grense mot vei

Begrepsforklaring: