Nye muligheter for å sende inn søknad uten ansvarsrett digitalt

Utvalget av digitale søknadsløsninger for byggesak blir stadig større, og det finnes nå tilbud som gir god støtte for søknader uten ansvarsrett for både profesjonelle og privatpersoner.

Fordelene ved å sende byggesøknader gjennom en digital tjeneste, er at søkere får veiledning underveis – slik at det blir enklere å sende inn en komplett søknad til kommunen.

Dette er tjenestene som kan brukes til å lage og sende søknad uten ansvarsrett digitalt

  • eByggesøk
    Tjenesten inkluderer nabovarsling og søknad uten ansvarsrett. Privatpersoner får hjelp til å finne ut om man må søke og hvilken søknad som må sendes. Tjenesten leveres av Norkart.
  • Byggesøknaden.no
    I tillegg til søknad uten ansvarsrett, tilbyr tjenesten hele spekteret av byggesøknader. Tjenesten kan kun foreløpig brukes av profesjonelle søkere. Tjenesten leveres av Ambita/Norconsult.

Begge tjenestene gir god veiledning og støtte i søknadsprosessen. Søknadene kontrolleres opp mot den digitale regelverksplattformen Fellestjenester BYGG før de blir sendt inn til kommunen.
Det sikrer at søknaden blir mer komplett.

Mer informasjon om digitale byggesaksløsninger

  • Alle søknadsløsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: dibk.no/tjenestene
  • Se også filmen om hvordan vi gjør søknadsprosessen fra utfylling til endelig godkjenning enklere og tryggere: