Søk etter saker

Har du sendt inn en byggesøknad til oss og lurer på hva som skjer i saken?

En måte å finne saken din på, er å bruke innsynsløsningen vår. Her kan du bl.a. søke på tittel, saksbehandler eller gårds- og bruksnummer. I vår innsynsløsning kan du også søke etter inngående dokumenter (postliste).

Foreløpig kan man bare få opp saker og dokumenter etter medio 2006, men på sikt vil også det historiske arkivet ("de gamle brungrå mappene") bli gjort tilgjengelig. Har du behov for dokumenter før 2006, vennligst ta kontakt med teknisk sektor på telefon 40 82 15 99.