Sandpåfylling

En sandpåfylling er et vesentlig terrenginngrep etter plan- og bygningsloven § 1-6, og anses som søknadspliktig etter § 20-1. For terrenginngrep i 100-metersbeltet (også ut i sjø) skal det lite til før det anses for å være vesentlig. Arealene er så sårbare og verdifulle at selv et lite inngrep kan ha store konsekvenser.

Det er forbudt å anlegge ny sandstrand og etterfylle sand på eksisterende strender med sand av annen kvalitet enn den stedegne.

Dersom det ønskes etterfylling av stedegen sand, må det sendes inn sandprøver av eksisterende sandstrand og ny sand.

Byggesak
E-post
Telefon 476 73 180

onsdag kl. 12–15
fredag kl. 12–15

Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje