Solcellepanel

Installasjon av solcellepaneler på eneboliger i boligområder er i de fleste tilfeller unntatt fra kravet om søknadsplikt. Dersom du bor i et område med spesielle hensyn, for eksempel innenfor DIVE-området på Teie eller innenfor 100-metersbeltet fra sjøen, kan tiltaket likevel være søknadspliktig. Da bør du kontakte byggesaksavdelingen ved å sende e-post til postmottak@faerder.kommune.no for å spørre om du må søke.

Dersom du ønsker å installere solcellepaneler på fritidsboligen din, bør du kontakte kommunen som nevnt over.

Ved henvendelse til kommunen angående søknadsplikt for solcelleanlegg er det nødvendig med en beskrivelse av anleggets plassering, utseende og omfang.

Husk at søknadsplikt ikke er det samme som at du ikke vil få tillatelse.

Kontaktinformasjon

Byggesak

Telefon: 47 67 31 80

onsdag kl. 11:30–14:30
fredag kl. 11:30–14:30

E-post:
postmottak@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Postadresse:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy