Støttemur

Følgende kan du gjøre uten søknad:

  • Støttemur med høyde inntil 1 m og avstand minst 1 m fra nabogrense
  • Støttemur med høyde inntil 1,5 m og avstand minst 4 m fra nabogrense
  • Støttemur mot vei med høyde inntil 0,5 m

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger gjeldende krav etter plan- og bygningsloven.

 

Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

Kommer ikke støttemuren din inn under noen av alternativene ovenfor, må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. For nærmere avklaring av rammeforutsetninger kan det avholdes en forhåndskonferanse.

 

Sikring og estetikk

Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker, jf byggteknisk forskrift § 10-1.

I utformingen og plasseringen skal det tas estetiske hensyn slik at muren i tillegg til å være funksjonell og sikker også gir et tiltalende preg på eiendommen jf plan- og bygningsloven §§ 29-1 og 29-2.

 

Bygging av støttemur over kabler

Dersom forstøtningsmuren skal bygges over ledninger, må det innhentes tillatelse fra eier av anlegget. Der ledningene eies av kommunen, kontaktes kommunens drift- og anleggsseksjon.

Kontaktinformasjon

Byggesak

Telefon: 47 67 31 80

onsdag kl. 11:30–14:30
fredag kl. 11:30–14:30

E-post:
postmottak@faerder.kommune.no

Besøksadresse:
Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Postadresse:
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy