Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7

Landbruksdirektoratet fastsatte den 22.6.2018 forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for  Færder kommune. Fastsettingen er gjort etter anmodning fra Færder kommune, jf. vedtak i kommunestyret sak KS-098/18.

Forskriften gjelder for områdene Tjøme, Brøtsø og Hvasser, og har det samme materielle innholdet som forskriften som gjaldt for tidligere Tjøme kommune.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Færder

Skjema - Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (PDF, 215 kB)