Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7

Landbruksdirektoratet fastsatte den 16.11.2021 forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for  Færder kommune. Fastsettingen er gjort etter anmodning fra Færder kommune, jf. vedtak i kommunestyret.

Forskriften gjelder for områdene Tjøme, Brøtsø, Hvasser og Brua Hjemseng brygge.

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Færder

Skjema - Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (PDF, 215 kB)