Eiendomsskatt

Færder kommune har ikke eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som kommuner kan vedta å innføre. I Færder kommune er det ikke vedtatt innføring av eiendomsskatt.