Melding om mulig ulovlighet etter plan- og bygningsloven

Bekymringsmeldinger om ulovlige byggetiltak sendes til oss. Før du sender inn en melding, anbefaler vi at du går gjennom sjekkpunktene under. Alvorlighetsgraden avgjør hvor raskt vi kan behandle saken, og saker med fare for liv, helse og miljø blir prioritert først.

Dette bør du sjekke før du melder inn et ulovlig byggetiltak

  1. Sjekk i kommunens postlister/innsynsløsning om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket. (Søk etter arkivsak her.)
  2. Sjekk om tiltaket kan være unntatt søknadsplikt. Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan man sjekke hva som ikke er søknadspliktig.

Videre saksgang

Når du sender inn melding om et ulovlig byggetiltak, vil henvendelsen bli registrert hos oss. Kommunen prioriterer meldinger som kommer inn ut fra fastsatte prioriteringskriterier. Alvorlighetsgrad og saksmengde vil ha betydning for hvor raskt vi kan behandle saken.

Meld inn en sak

Du melder inn en mulig ulovlighet etter plan- og bygningsloven ved å fylle ut et enkelt skjema.

Klikk her for å melde inn en sak

Aktuelle linker