Bevillingsgebyrer

Her kan du få en oversikt over gebyrene i forbindelse med ulike bevillinger.

Bevillingsgebyrer

Rapportering av omsetning av alkoholdig drikke

Rapporteringsfristen er 15. mars hvert år. Du rapporterer ved å fylle ut skjemaet for omsetning av alkoholholdig drikke.