Slik søker du bostøtte

Det kan søkes om bostøtte elektronisk på husbanken.no.

Slik søker du

Vi oppfordrer alle søkere om å søke bostøtte elektronisk på husbanken.no. Dersom det er ønske om hjelp i forbindelse med utfylling av søknaden - ta kontakt med servicesenteret i Færder kommune.

Søk bostøtte her

Kan du ikke søke elektronisk?

Søknadsskjema på papir kan du laste ned og skrive ut fra husbanken.no

Ferdig utfylt søknadsskjema (med nødvendig dokumentasjon) kan leveres på kommunens servicesenter, eller sendes til Færder kommune, Postboks 250, 3163 Nøtterøy.

Krav til dokumentasjon

Alle som søker bostøtte må dokumentere boutgifter. Noen må også dokumentere inntekter.

  • Hvilke boutgifter du skal dokumentere, er avhengig av hva slags eieforhold du har til boligen du bor i. Leier du en bolig er det husleie, ev. fellesutgifter og strøm (oppvarming) som MÅ dokumenteres. Dette kan gjøres enkelt ved hjelp av en husleiekontrakt
  • Boligen må være godkjent til boligformål. Ved usikkerhet kan teknisk avdeling i kommunen kontaktes.
  • Husbanken innhenter inntektsopplysninger elektronisk. Videre må søker dokumentere inntekt hvis det har skjedd store endringer.
  • Har du boliglån skal det også dokumenteres.
  • Det er helt nødvendig å oppgi personnummer og ikke minst skrive under søknaden.

Før denne dokumentasjonen foreligger blir ikke søknaden behandlet.

Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Hvis du søker bostøtte f.eks. for januar, må du søke innen 25. januar. Opplysningene i søknaden din skal da speile situasjonen i husstanden per 1. januar ("situasjonsdato"). Endringer som skjer etter denne datoen, er ikke aktuelle før neste måned.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. Klikk her for å melde fra om endringer.