Norskundervisning

Hvilke rettigheter og plikter du har til norskundervisning er avhengig av type oppholdstillatelse som er gitt av utlendingsmyndighetene

Å lære seg norsk språk er svært viktig uavhengig av hva slags situasjon du ser for deg i framtida i Norge. Rett og plikt til norskundervisning er gitt i lov om introduksjonsordning for personer bosatt før 31.12.2020 og ny integreringslov av 01.01.2021 for nyankomne innvandrere bosatt etter 01.01.2021.

Linker til søknader:

Linker til mer informasjon om rettigheter og plikter til opplæring og krav til kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap:

Leverandør av norsk- og samfunnskunnskap for Færder kommune:

Ekterne nettressurser:

Artikkelliste