Norskundervisning

Grunnleggende kvalifisering - Klikk for stort bildeHvilke rettigheter og plikter du har til norskundervisning er avhengig av type oppholdstillatelse som er gitt av utlendingsmyndighetene

Å lære seg norsk språk er svært viktig uavhengig av hva slags situasjon du ser for deg i framtida i Norge. Rett og plikt til norskundervisning er gitt i lov om introduksjonsordning for personer bosatt før 31.12.2020 og ny integreringslov av 01.01.2021 for nyankomne innvandrere bosatt etter 01.01.2021.

Linker til søknader:

Linker til mer informasjon om rettigheter og plikter til opplæring og krav til kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap:

Leverandør av norsk- og samfunnskunnskap for Færder kommune:

Ekterne nettressurser:

Samfunn og demokrati

Hvordan samfunnet er bygd opp, hvilke verdier vi har i Norge, hvilke muligheter finnes i det norske samfunnet og lokalt i området der du bor? Det er viktige spørsmål og har betydning for tilhørighet og tilknytning til Norge og lokalsamfunnet.

Det finnes mange steder på nett som gir gratis norskundervisining. Vi har valgt ut noen;

 

Lag din egen gloseliste på Glosetyggeren

Test/ vurdering av grunnleggende ferdigheter: Kompetansenorge har utviklet et verktøy for grunnleggende ferdigheter innen lese, skrive, regne og data. Verktøyet er gratis.