Tolk

Flyktning- og integreringstjenesten er ansvarlig for formidling av tolketjenester (kvalitetssikring) i Færder kommune. Det er den tjenesten som er aktuell (for eksempel leger, helsesykepleier, lærere, osv.) som vurderer behov og bestiller tolk.