Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Søknadsskjema

Her kan du laste ned søknadsskjema (pdf)

Søknaden sendes til:
Færder kommune, Avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy