Feiing

Feiing i Færder kommune utføres av VIB (Vestfold Interkommunale Brannvesen).

Gebyr

Feie-/tilsynsgebyr for 2024 er kr 620,– inkl. mva. per pipeløp. Feiegebyret faktureres månedlig sammen med vann, avløp og renovasjon.

Logg inn for å se dine kommunale gebyrer

Kontakt feier

For feiing av piper og ildsteder i Færder kommune kan feiervesenet kontaktes på telefon: 93 00 47 97 (kl. 07:00–14:30) eller på e-post: feier@vibr.no

Ansvar

  • Eieren av et byggverk skal melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.
  • Etter å ha mottatt et varsel om feiing og tilsyn, skal eier sørge for at feier har tilfredsstillende ankomst til hele fyringsanlegget og at nødvendig utstyr er tilgjengelig.
  • Eier skal sørge for sikre og gode arbeidsforhold for feier. På tak som har en helning og høyde som gir fare for høye fall, må det monteres standardisert stige eller sørges for likeverdig sikring.
  • Eier må gi beskjed innen fastsatt frist om utsettelse av feiing eller tilsyn.

Mer informasjon