Avfall fra butikker, utsalgssteder, turistanlegg

Den som driver dagligvarehandel, bensinstasjon, kiosk og liknende utsalgssted skal sørge for oppsetting av avfallsbeholdere i nærheten av salgsstedet og tømming av disse.

  • Kommunen sørger for oppsetting og tømming av avfallsbeholdere på utfartssteder og andre sterkt besøkte offentlig steder hvor det må regnes med at avfall kan bli gjensatt.
  • Arrangør av tilstelning eller stevne skal sørge for nødvendig opprydding.
  • Kommunen kan i det enkelte tilfelle gi utsalgsstedet pålegg som er nødvendige til gjennomføring av reglene i første og tredje ledd (fra § 35 i forurensningsloven).