Fjerning av oljefyr og tank

Få 20 000 kroner i støtte når du fjerner oljefyr og tank samtidig som du legger om til en varmeløsning vi støtter. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Har du en gammel oljefyr med et vannbårent varmeanlegg? Bytt til en varmeløsning som støttes før 2019 og få dobbelt så mye i støtte for fjerningen av oljefyren og oljetanken. Varmeløsningene som støttes er biokjel, bio-ovn med vannkappe, væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Den klimavennlige varmekilden vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere. 

Fjerning av oljefyr og tank egner seg for deg som:

 • Har et vannbårent system i huset
 • Ønsker å erstatte fossil oppvarming med en mer klimavennlig løsning
 • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020

Kombinasjonsmuligheter

For å få støtte til fjerning av oljefyr og tank, må du samtidig investere i en fornybar varmekilde. Investerer du i en ny varmepumpe eller biovarme, får du støtte til både fjerningen og den nye varmekilden.

Luft-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 20.000 kroner i støtte når du skaffer deg en luft-til-vann-varmepumpe. Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

En luft-til-vann-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde
 • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året
 • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong
 • Skal erstatte den gamle oljefyren. Visste du at du kan få tilbake penger når oljefyren fjernes?
 • Har vannbårent varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte

Væske-til-vann-varmepumpe

Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe. En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

En væske-til-vann-varmepumpe egner seg godt for:

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år
 • Deg som skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?
 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte

Bio-ovn med vannkappe

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en bio-ovn med vannkappe. Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i huset. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Bio-ovn med vannkappe egner seg for deg som:

 • Har bolig med vannbåren varme. Har du ikke det, kan Enova gi støtte til dette
 • Har en oljefyr, men ønsker et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ
 • Har strømbasert vannbåren varme, men ønsker mer forutsigbare utgifter og vil redusere energibruken
 • Vil ha en enkel, klimavennlig og effektiv oppvarming med høyere komfort enn kun vedovn
 • Har god tilgang på ved eller pellets

Biokjel

Du får inntil 25.000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel. Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen. Har du oljefyr? Da får du 20.000 kroner i støtte for å fjerne oljefyren og tanken samtidig som du installerer biokjelen.

En biokjel egner seg godt for deg som:

 • Har et anlegg for vannbåren varme
 • Har en oljekjel, men ønsker et rimeligere og mer miljøvennlig alternativ
 • Har strømbasert vannbåren varme, men ønsker mer forutsigbare utgifter
 • Har strømbasert vannbåren varme, men vil bli mindre avhengig av strøm
 • Har egnet lagringsplass for pellets, ved eller flis
 • Bor i et område med stabil og god tilgang til pellets og ved

Solfanger

Du får inntil 15.000 kroner i støtte når du får installert et solfangeranlegg. Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming. 

Solfangeranlegg egner seg for deg som:

 • Ønsker en fornybar oppvarmingskilde
 • Har eller skal installere et vannbårent system
 • Skal skifte varmtvannsbereder
 • Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold
 • Planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt
 • Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger

Fjerning av oljekamin og tank

Nå får du 6 000 kroner i støtte når du fjerner oljekamin og tank samtidig som du legger om til en rentbrennende vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe. Dette støttebeløpet halveres i 2019, og avvikles helt når forbudet trer i kraft i 2020. Eldre kaminanlegg er lite energieffektive. De utnytter normalt kun rundt 60 prosent av energien i oljen eller parafinen, sammenlignet med rentbrennende vedovner eller pelletskaminer som utnytter opp til 85 prosent av energien i brenselet. I tillegg betaler du unødvendig mye for varme, på grunn av den høye oljeprisen. Erstatter du oljekaminen med en vedovn, pelletskamin eller en luft-til-luft-varmepumpe, får du penger tilbake for fjerningen av oljekaminen. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av den nye varmeløsningen. En Klimavennlig varmeløsning vil gjøre energiutgiftene lavere, og standarden på huset høyere.

Fjerning av oljekamin og tank egner seg best for deg som:

 • Vil fase ut fossil oppvarming før forbudet trer i kraft i 2020
 • Vil erstatte fossil oppvarming med en mer energieffektiv løsning
 • Ønsker mer forutsigbare og lavere oppvarmingskostnader
 • Ønsker moderne oppvarmingsløsning

Luft-til-luft-varmepumpe

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en luft-til-luft-varmepumpe er et slikt tiltak. Luft-til-luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge. Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, og blåser den inn i boligen. Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 °C. Dette er en forholdsvis rimelig løsning, som gir god energibesparelse.

Luft-til-luft-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år
 • Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong
 • Bruker panelovner til oppvarming i dag
 • Har åpen planløsning slik at varmen fordeles fritt
 • Har alternative varmekilder for de kaldeste periodene
 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer

Rentbrennende vedovn

Ikke alle energitiltak kvalifiserer til støtte fra Enova. Likevel er de smarte å gjennomføre, hvis målet ditt er å redusere energiutgiftene. Å installere en rentbrennende ovn er et slikt tiltak.

Gamle vedovner slipper ut unødvendig mye partikler i hjemmet ditt, samtidig som de varmer dårlig. Halvparten av varmen fra veden går nemlig ut gjennom skorsteinen. Bytter du til en moderne, rentbrennende ovn, får du mindre utslipp og et varmere hjem. Med en slik ovn vil 80 prosent av energien fra veden gi romvarme. Vedfyring øker ikke CO2-konsentrasjonen i atmosfæren, og regnes derfor som en miljøvennlig varmekilde.

Rentbrennende vedovn egner seg godt for deg som:

 • Har lagringsplass for ved
 • Kan plassere ovnen i det rommet du trenger mest varme
 • Har åpen planløsning slik at varmen sprer seg til andre rom. Ettersom varmen stiger oppover, er det lurt å plassere ovnen i underetasjen
 • Ønsker en alternativ oppvarmingskilde til strøm eller en luft-luft varmepumpe
 • Ønsker å kombinere vedovn med andre fornybare varmekilder