Slamtømming

Informasjon om slamtømmeordningen i Færder kommune.

Kommunen får ny leverandør for tømming av slamavskillere, minirenseanlegg, tette tanker og gråvannsanlegg fra 01.10.23. Ny leverandør er Norva24/Spyleteknikk som kan nås på tlf: 33 31 82 30 (24- timers service). E-post: Spyleteknikk@norva24.no

Tømmefrekvenser

  • Minirenseanlegg: Årlig tømming. Norva24/Spyleteknikk sender varsel i forkant av tømming.
  • Tett tank: Årlig tømming. Eier bestiller selv tømming når tanken nærmer seg full. Tanker som ikke er tømt i løpet av året, tømmes uten varsel mot slutten av året (oktober-desember).
  • Slamavskiller (septiktanker med utløp) med kommunal tømming: Tømming annethvert år. Norva24/Spyleteknikk sender varsel i forkant av tømming.

Dersom din slamtank må tømmes oftere enn kommunens fastsatte frekvens, vil tømmingen registreres som ekstratømming. Kommunen fakturerer anleggseier for ekstratømminger sammen med de kommunale gebyrene for førstkommende kvartal.

Ekstratømminger og private tømminger kan også bestilles av Norva24/Spyleteknikk

Tanken og adkomstveien til tanken må være fri for hindringer.

For mer informasjon se forskrift om tømming av slamanlegg, Færder kommune.