Standard abonnementsvilkår

Vilkår for å være tilknyttet kommunalt vann og avløp i Færder kommune er beskrevet i standard abonnementsvilkår.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser utgitt av KS, utgave  2017 ble vedtatt av Færder kommunestyre 30. mai 2018. De administrative bestemmelsene tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastlegger krav til teknisk utførelse.

Administrative bestemmelser

De tekniske bestemmelsene kan kjøpes av Kommuneforlaget.