VA-normer

Færder kommune har innført en VA-norm for utbygging av VA-anlegg. VA-normen gjelder for alle kommunale VA-anlegg. Med kommunale VA-anlegg menes offentlige anlegg som skal eies, drives og vedlikeholdes av Færder kommune, samt større private VA-anlegg som skal overtas og vedlikeholdes av Færder kommune. 

For å se VA-normene, gå inn på va-norm.no, her velger man så Færder i nedtrekkmenyen til venstre.