Test av Nødvarsel - Test of the Emergency Alert System

VIKTIG MELDING:
Varslingsprøve onsdag 14. juni. Les mer på nødvarsel.no

IMPORTANT NOTICE:
Test of the Emergency Alert System Wednesday, 14 June. Read more at emergencyalert.no

Vann

Vanningsrestriksjoner

Vanningsrestriksjoner

Fra fredag 26. mai innføres det vanningsplan/vanningsrestriksjoner i Færder kommune. Dette innføres på grunn av kapasiteten i vannledningsnettet, slik at alle skal få vann til nødvendig forbruk.
Informasjon om når du kan vanne finner du her.