Avvikling av privat vannkjøringstjeneste på Tjøme, Brøtsø og Hvasser

 

En privat tilbyder slutter nå med vannkjøring til sine kunder. Kommunen har ingen mulighet til å ta over dette tilbudet med å kjøre ut vann.

Vannposter

Man kan selv hente vann ved kommunens vannposter. Disse finner du her:

  • Parkeringsplassen på Verdens Ende
  • Pumpestasjonen (på veggen) på Risbrua, Hvasser

Tilknytning

For mange vil det være mulighet for å tilknytte seg til kommunal vannledning og legge vann inn i hytta, og samtidig knytte seg til kommunal avløpsledning (noen må kanskje lage et privat avløpsanlegg). For mer informasjon om hvor de kommunale vann- og avløpsledninger ligger, klikk deg inn på dette kartet og huk av for vann- og avløpsledninger i kartmenyen.

Man kan også henvende seg til en rørlegger eller graveentreprenør og få hjelp til å finne løsninger for tilknytning.