Kommunal vannforsyning

Færder kommune får vann fra Vestfold Vann IKS, som har to vannbehandlingsanlegg, ett på Seierstad ved Larvik med vann fra Farris, og ett på Eidsfoss med vann fra Eikern. Mer informasjon om kommunens drikkevann finnes på nettsidene til Vestfold Vann IKS (interkommunalt selskap).

Kommunens vannledningsnett transporterer drikkevann fra Vestfold Vann til forbrukeren. Drift og anlegg er ansvarlig for å drifte, vedlikeholde og bygge ut det kommunale hovedvannledningsnettet. Private stikkledninger leder vannet fra kommunens hovedledninger og fram til den enkelte abonnent enten direkte eller via felles private stikkledninger.

Kommunens vannledningsnettet består av høydebasseng på Teie, 8 trykkøkningstasjoner og ca. 290 km vannledninger.

Hovedplanen for vann og avløp 2022-2032 beskriver kommunens vann- og avløpssystem, og målsetning fremover.

Kommunens hovedplan for vann og avløp 2022–2032 kan du lese her (PDF, 11 MB).