Sommervannledninger

Kommunen har innført en egen gebyrgruppe for sommervannledninger. Sommervannledning er en vannledning som ikke ligger frostfritt og som blir tappet og avstengt om vinteren. For sommervannledning betales det fullt fastgebyr og 50 % forbruksgebyr.

Kommunen har ingen oversikt over hvem som i dag har sommervannledninger, så den enkelte abonnent som har sommervannledning må gi skriftlig melding til kommunen for å få redusert gebyr. Det reduserte gebyret gjelder fra første termin etter at kommunen har mottatt meldingen.

Trykk her for gebyrer/kommunale avgifter for 2022

Adresse

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

E-post
postmottak@faerder.kommune.no