Vannkvalitet

Før vannet kommer frem til Færder har Vestfold Vann IKS (VV) foretatt grundige prøver av både råvann og det ferdige behandlede drikkevannet. For Færder kommune betyr det at vannet skal være i forskriftsmessig stand når det kommer til oss.

Vi tar ut prøver på kommunens ledningsnett hver uke. Det veksles mellom 15 ulike prøvetakingssteder. Generelt er kvaliteten på vannet svært god hos oss.

I forbindelse med innstilling på oppvaskmaskin eller vaskemaskin får vi ofte spørsmål fra publikum vedrørende hardhet på vann. Vannet som kommunen leverer betegnes som bløtt. Dersom du mottar vann fra kommunalt nett vil det ikke være behov for å tilsette salt i oppvaskmaskinen.

Se gjerne nettsiden til Vestfold Vann IKS (VV) for flere opplysninger. Her kan man også finne deklarasjon for vannkvalitet, levert ut fra vannverket.