Fartsgrenser i sjø

   

Lokal forskrift om fartsgrenser i sjø ble vedtatt av kommunestyret 29. mai 2019. Les saken her.

Fartøyer skal avpasse farten etter forholdene slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer eller omgivelser, på grunn av bølger fra fartøyet eller på annen måte.

Last ned BåtFart-appen, som gjør det enklere å følge fartsgrensene til sjøs

Brosjyre

 

Kart

Kart - fartsgrenser i sjø (PDF, 5 MB)