Fartsgrenser i sjø

Båt på vannet. Foto. - Klikk for stort bilde

Lokal forskrift om fartsgrenser i sjø ble vedtatt av kommunestyret 09.02.22 sak 007/22.

Fartøyer skal avpasse farten etter forholdene slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøyer eller omgivelser, på grunn av bølger fra fartøyet eller på annen måte. Forskriften om fartsgrense for fritidsfartøy i Færder kommune kan du lese her (Lovdata).

Last ned BåtFart-appen, som gjør det enklere å følge fartsgrensene til sjøs

Kart

Kartet under viser fartsbegrensninger i sjøen, vedtatt av kommunestyret i 2022. Du kan også laste ned et mer detaljert kart her (PDF, 4 MB).

Annen nyttig informasjon

Sjøfugl

Flere sjøfuglarter har vært i tilbakegang de senere årene. I skjærgården er det opprettet en rekke sjøfuglreservater, for det meste mindre holmer og skjær. Disse er merket med skilt. I reservatene er det forbud mot ilandstigning og ferdsel i perioden 15. april–15. juli. Enkelte holmer utenom reservatene har også betydelig hekking av sjøfugl. Ved å vise varsomhet i hekketiden, bidrar alle til å opprettholde sjøfuglbestanden.

Friluftsområder

Mange av øyene i skjærgården er sikret og tilrettelagt som friluftsområder for allmennheten. Skjærgårdstjenesten har ansvaret for driften av områdene.

Gjestehavner

Større gjestehavner finnes i Tønsberg, på Verdens Ende, i Sandøsund og på Østre Bolæren. Mange småbåthavner har også gjesteplasser.

Broåpning

Besøk Tønsberg kommune sin nettside for informasjon om broåpninger for Kanalbroen og Kaldnes Bro i Tønsberg.