Skadet/sykt/påkjørt hjortevilt (rådyr og elg)

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet eller sykt hjortevilt. De praktiske oppgavene rundt dette ivaretas av et kommunalt ettersøkskorps av fallviltjegere.

Dersom du kommer over skadet eller sykt hjortevilt

Da kan du ringe:

 • Politiets vakttelefon: 02800
 • Kommunens vakttelefon - viltnemnda: 94 14 66 18 (ikke send SMS)

Når du melder ifra:

 • Gi nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert- nærmeste adresse e.l.
 • Om dyret er dødt eller levende, og hvilken retning dyret løp hvis det har forsvunnet fra stedet.
 • Oppgi navn og telefonnummer.

Ved påkjørsler:

 • Dersom du selv har kjørt på hjortevilt er det straffbart å ikke melde ifra.
 • Bli på stedet, sett på nødblink, ta på refleksvest og sikre stedet med varseltrekant.
 • Skaff oversikt over eventuelle personskader og ring 113 hvis akutt hjelp er nødvendig.
 • Ring politiet eller kommunens vakttelefon.

Dødt vilt i vei eller veikant

 • For dødt dyr langs fylkesvei kan du ringe Vegtrafikksentralen på tlf. 175.
 • For dødt dyr langs kommunal vei, dersom dyret lever, eller om du er i tvil, ring politiet eller kommunens vakttelefon.

Annet vilt

Døde dyr på privat grunn er i utgangspunktet grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse (i boligområder eller langs vei) eller det er fare for forurensning, så kan det bli liggende så naturen får gå sin gang. Kommunen ønsker uansett å bli underrettet om funn av hjortevilt og rovfugler for registrering og rapportering. Kommunen har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt. For spørsmål rundt dette kan kommunens viltforvalter kontaktes på telefon: 41 56 92 95.

I skjærgården kan man også treffe på døde eller skadde dyr, og i nasjonalparken gjelder særskilte regler for håndtering av vilt. Ring kommunens vakttelefon for råd og eventuelt hjelp.

Kommunen har ikke ansvar for friske dyr som oppleves som skadedyr.

Kontaktinformasjon

Kommunens vakttelefon - viltnemda

Telefon:  94 14 66 18

(ikke send sms)