Barnevernvakt

Ekspedisjon: 951 93 510

Akutte henvendelser etter kontortid (Barnevernvakta):
Telefon: 33 31 02 03

For barn og unge og deres familier som har akutt behov for hjelp: 
Les mer på barnevernets sider.

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugveien 16
3140 Nøtterøy

Postadresse
Færder kommune
Postboks 250 Borgheim
3163 Nøtterøy

Fakturaadresse
Færder kommune
Barneverntjenesten
c/o 4human AS
Postboks 404
3101 Tønsberg