Psykososialt kriseteam

Teamets oppgave

Teamets oppgave er å bistå ved kriser, ulykker av et visst omfang som berører en større gruppe innbyggere. Ved kriser eller ulykker av mindre omfang kan teamet bistå med veiledning for videre oppfølging.

Om teamet

Psykososialt kriseteam består av kommuneoverlege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, sosionom, diakon, og virksomhetsdirektør.
Kommunens psykososiale kriseteam har ikke vaktberedskap.

Hvordan henvende seg:

Legevakt: tel 116117

Kommunens sentralbord: tel 33 39 00 00

Politi og brannvesen kan også videreformidle kontakt.