Veterinærvakt

Veterinærvakta kan brukes for produksjonsdyr og kjæledyr som trenger akutt hjelp på kveldstid, helger og helligdager. Telefon 33 06 06 20.

Tønsberg kommune administrerer veterinærvaktordningen for nordre Vestfold som består av tidligere Svelvik, Holmestrand, Horten, Tønsberg og Færder.

Veterinærvakta er oppe etter arbeidstid, kveld, natt og helger da de vanlige kontorene er stengt. Veterinærvakta er til for øyeblikkelig hjelp og akutte sykdommer hos produksjonsdyr (storfe, sau og gris), hund, katt, hest og andre kjæledyr.

Veterinærvaktas plikter

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom KS og Den norske veterinærforening. Det ligger følgende plikter for veterinærvakta i avtalen:

Deltaker i veterinærvakten som har vakt, skal være tilgjengelig, være beredt til og sørge for uten ugrunnet opphold:

  • å oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14,
  • å yte veterinærhjelp som bør ytes innen det området vakten omfatter før neste hverdag av dyrehelse-, dyrevern - eller næringsmessige hensyn, og
  • å ivareta offentlige interesser, herunder utføre frivillige eller pålagte enkelttjenester for det offentlige mot avtalt godtgjørelse.

Kontaktinformasjon

Veterinærvakt
Telefon: 33 06 06 20