Back in the Ring - positiv forandring for unge med kriminell bakgrunn

Kjenner du noen som har snublet litt i livet, men som har et uforløst potensial?
Back in the Ring er et nasjonalt tilbud som tilbyr yogaklasser, aktiviteter, arbeidstrening, utdannelse og fordypning i yoga. De retter seg spesielt mot rusavhengige, innsatte og andre som ønsker å rette opp kursen, ta tak i livet og bygge opp en meningsfull hverdag. Hensikten er å hjelpe mennesker med å ta gode valg, og bygge selvinnsikt til å bedre forstå seg selv og sine iboende ressurser. 

Yoga som hjelpemiddel

Målet med prosjektet er å sikre bedre forebygging av unge kriminelle og redusere tilbakefall til rus og kriminalitet. Stiftelsen bruker yoga som et aktivt virkemiddel til å hjelpe kriminelle og rusavhengige som ønsker å gjøre en endring i livet. 

Hva kan deltakerne forvente?

Deltakere, som vil være i aldersspennet 18 - 40 år, kan forvente seg en periode annerledes enn annet de har opplevd tidligere. Alle deltakerne vil få individuell oppfølging, samtidig med at de blir del av et større fellesskap. Målet er å rekruttere 20-30 deltakere fra Vestfold hvert år.

Yoga er ingen «quick fix», det handler om å møte seg selv, stå i utfordringer og å lære seg å slappe av i krevende situasjoner. Det tar utgangspunkt i at kropp og sinn henger sammen og hvordan man finner balanse, klarhet og bygger opp gode rutiner i livet.  

BACK IN THE RING: Yoga for folk som ønsker å gjøre comeback i livet.


Nøsen Yoga og Fjellhotell

Deltakerne vil få mulighet til et opphold på Nøsen Yoga og Fjellhotell i 3-9 måneder avhengig av interesser og forutsetninger. Foruten trening av Yoga vil deltakerne underveis i oppholdet få individuell oppfølging, samt veiledning og støtte til eksempelvis søknad om bolig, arbeidstrening og utdanning. 

Her kan du se mer om et opphold på Nøsen:

Effektkontrakt - en ny type samarbeid

Effektkontrakter er en innovativ og alternativ modell for offentlig og privat samarbeid. Les mer om effektkontrakter her.

Kontaktinformasjon:

Ønsker du mer informasjon om prosjektet kan du ta kontakt med Alexander Medin:
Mail: ram@backinthering.no
Telefon: 909 78 888

Du kan også lese mer om stiftelsen Back in the Ring og prosjektet her.