Bedre trafikksikkerhet ved avfallsinnsamling

Renovasjonsbil. Foto. - Klikk for stort bilde Vesar

Vesar, Norsk Gjenvinning Renovasjon og Færder kommune arbeider sammen for å øke trafikksikkerheten når avfall hentes i Færder. Et viktig mål er å redusere ryggeavstander og andre situasjoner som påvirker trafikksikkerhet for både innbyggere og sjåfører.

Du og andre i ditt nærmiljø kan bli berørt, og ditt bidrag vil da være viktig når vi skal finne de gode løsningene. Prosjektet skal intensivere det kontinuerlige arbeidet med trafikksikkerhet når avfallet samles inn.

Mer informasjon om prosjektet

På Vesar sine nettsider kan du lese mer om prosjektet og se hva du kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten der du bor.