Behandling av Covid-19 for personer i risikogrupper

Koronavirus

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

Viktig å starte behandling tidlig

Paxlovid hemmer koronaviruset fra å kopiere seg selv og spre seg i kroppen. Medisinen er derfor mest effektiv om du starter behandlingen tidlig.

Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt.

Mer informasjon om Paxlovid på helsenorge.no