Beste sykkelkommune i fylket

Mann pendler på sykkel. - Klikk for stort bilde

Mange gang- og sykkelveier, relativt korte avstander og lang sesong med godt vær. Dette er blant årsakene til at syklistene har rangert Færder som beste sykkelkommune i fylket. Og vi er nummer sju i landet.

Hvert år gjennomfører Syklistenes Landsforening en nasjonalspørreundersøkelse om sykling i alle landets kommuner. I Færder er syklister i alderen 26 år og oppover spurt hvordan de synes det er å sykle i kommunen.

Det er stort spenn i hvor aktive deltakerne er til å sykle. Noen sykler daglig, mens andre sykler sjelden eller aldri.

Syklistene i Færder er altså veldig fornøyde med hvordan det er å sykle i kommunen. 59 prosent av dem mener kommunen generelt er en god sykkelkommune. Dette er langt over landsgjennomsnittet på 33 prosent. Og åtte av ti syklister i Færder vil anbefale andre i kommunen å prøve seg på sykkel også. Dette er også langt mer enn landsgjennomsnittet (seks av ti).

Et flertall av syklistene i Færder føler seg trygge når de sykler i kommunen. Men at det er like trygt for barn er de ikke enige i. Her har kommunen altså fortsatt en jobb å gjøre.

Dette er de områdene syklistene mener bør prioriteres framover:

 1. Bygg ut sammenhengende sykkelveier hvor det i dag savnes.
 2. Prioriter sykkeltrafikk i kryss.
 3. Forbedre vedlikeholdet av sykkelveier hele året.
 4. Lag flere sikre sykkelparkeringer.
 5. Forbedre kvaliteten på eksisterende sykkelveinett.

Gode grunner til å sykle

Det er mange gode grunner til å bruke sykkelen, både i hverdagen eller når det ellers skulle passe. Syklistene fra Færder rangerer dette som de viktigste årsakene til at de sykler:

 1. Jeg får mosjon i hverdagen.
 2. Det er bra for miljøet.
 3. Jeg får være utendørs på reiseveien.
 4. Jeg får trent.
 5. Jeg blir i godt humør.

Vil du vite mer om hva syklistene mener om forholdene i Færder, kan du lese det her.

Her er de ti beste sykkelkommunene i landet:

 1. Stavanger
 2. Kristiansand
 3. Grimstad
 4. Alta
 5. Lillestrøm
 6. Trondheim
 7. Færder
 8. Gjøvik
 9. Sauda
 10. Frogn

Du kan lese mer om undersøkelsen på syklistforeningen.no.