Endringer i innsamlingsordningen

Fra 4. mars hentes avfallet sjeldnere hjemme hos innbyggerne i Færder. Vi har tro på at dette vil bedre kildesorteringen og øke materialgjenvinningen av husholdningsavfallet vårt. Endringen har allerede vært gjeldende i Tønsberg siden 6. november 2023.

Visste du at selv om vi i Vestfold er veldig gode til å kildesortere, så kunne mer enn halvparten av det som kastes i restavfallet hjemme vært sortert ut?

Når du kildesorterer bidrar du til å holde ressursene i kretsløp, slik at de kan brukes flere ganger – og bli til noe nytt. Mens det du kaster i restavfall går til forbrenning. Det betyr at når vi kaster ting som kunne vært sortert ut, i restavfall – tar vi dyrebare ressurser ut av kretsløpet. Det er her potensialet ligger.

I Vestfold har vi et mål om at 70 % av avfallet vårt skal materialgjenvinnes, det vil si bli til nye produkter og råvarer. For å øke materialgjenvinningen på avfallet som hentes hjemme, må vi sørge for at kun reelt restavfall ender i restavfallsbeholderen. Dette er grunnen til at Vesar nå gjør endringer i innsamlingsordningen.

Magasin fra Vesar

Forside av magasin fra Vesar. - Klikk for stort bilde Vesar

For mange vil ikke dette blir særlig merkbart, mens for andre vil det kreve litt mer.  Vesar har laget et magasin med tips og råd til hvordan du kan kildesortere enda bedre enn det du gjør i dag. Og hva du bør gjøre om du får liten plass i en av beholderne dine. Med små endringer vil du merke at det ikke er mye som skal til, og at det faktisk er mulig å sortere mer ut av restavfallet ditt – kanskje overraskende mye? I tillegg kan du lese mer om hva de ulike avfallstypene kan bli til, når de sorteres på riktig måte. 

Magasinet ble sendt ut til alle husstander i Færder i uke 6. Om du ikke har mottatt magasinet, så kan du hente et eksemplar på kommunens servicesenter i Tinghaugveien 16. Magasinet kan også lastes ned på Vesar sin nettside.

Spørsmål og svar om den nye innsamlingsordningen

Hentedager

Logg inn på min side under for å se dine hentedager.