Helse- og omsorgsministeren på besøk

Jon Sanness Andersen, ordfører (AP) - Truls Vasvik, stortingsrepresentant (AP) - Randi Hagen Fjellberg (MDG), leder av hovedutvalget for helse i Færder kommune - Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (AP) og Anne Synnøve Hovland (SP), medlem av hovedutvalget for helse i Færder kommune Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte i dag Smidsrød helsehus. Her fikk hun vite mer om tilbudene til helsehuset, som blant annet dagsenteret, aktivitetsdosetten, ulike aktiviteter på Sjølystsenteret, samarbeidet med Frisklivsentralen, Flyktningehelsetjenesten og legekontoret som er lokalisert i samme bygg.

Svein Einar Olsen, Per Erik Dybdahl, Arne Jørgen Maaren og John Selnes Denne fine gjengen var med og tok i mot besøket av helse- og omsorgsministeren. 

Anita Bjune Archer, virksomhetsdirektør for helse - Aina Karin Moen, virksomhetsleder Smidsrød helsehus, Randi Hagen Fjellberg, leder av hovedutvalget for helse i Færder kommune - Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister og Truls Vasvik, stortingsrepresentant.

Virksomhetsleder på Smidsrød helsehus, Aina Karin Moen, forteller at målet er å være et helsehus som er fremoverlent for ny kunnskap og fagutvikling. Medarbeidere skal oppleve at de får ny kunnskap og at man er i utvikling og en del av et fagmiljø. Helsehuset er også opptatt av gode pasientforløp gjennom tverrfaglig arbeid i tett dialog og samarbeid med blant annet hjemmetjenesten og tjenestekontoret.

Vi har fire fokusområder nå som vi kan legge pandemien bak oss: rekruttering; spesielt sykepleiere og leger, økt kompetanse på demens og psykiatri, bruke kompetansen enda bedre og på tvers av avdelingene, og til sist knytte til oss ytterligere frivillige organisasjoner for samarbeid og tilbud, sier Aina Karin Moen i sin presentasjon til helse- og omsorgsministeren.

 Helse- og omsorgministeren i hyggelig dialog med Per Erik Dybdahl, pasient ved Smidsrød helsehus  

Helse- og omsorgsministeren var innom flere avdelinger og snakket med pasienter. Per Erik Dybdahl var en av disse, og han fortalte om hvor viktig tilbudet er for både han selv og hans pårørende.