Innbyggermøte gav gode innspill til arbeidet med pårørendestrategien

Kommunen inviterte innbyggerne til å påvirke Færders nye pårørendestrategi, og det var mange engasjerte mennesker som møtte opp og delte sine tanker og innspill i en workshop.

Hensikten med møtet var å få en diskusjon om hvordan du, kommunen, frivillighet og annet nettverk kan bidra til godt pårørendearbeid i Færder kommune fremover.

Pårørende er en viktig ressurs

Pårørende er mennesker i alle aldre; barn og unge, unge voksne, voksne og eldre med en relasjon til dem de bryr seg om. De aller fleste av oss vil være pårørende i løpet av livet, enten i korte eller lengre perioder. Pårørende er en viktig ressurs, og målet med pårørendestrategien er å legge til rette for at pårørende skal oppleve trygghet i sin rolle, samtidig som man selv lever et godt liv.

Gruppeoppgaver

På innbyggermøtet ble deltagerne delt opp i grupper, som fikk oppgaver å jobbe med. Eksempel på oppgaver var: Hvilke tilbud for pårørende kjenner du til? Hva fungerer godt og hvorfor fungerer det godt? Hva trenger du for å kunne leve et godt liv i kombinasjon med å være pårørende?

Gode innspill til det videre arbeidet

Det kom inn mange gode innspill fra gruppene, som vil være veldig viktige i det videre arbeidet med pårørendestrategien.  Det vil også bli utarbeidet en handlingsplan med konkrete tiltak.