Krafttak for kysttorsken

Ytre Oslofjord har store naturverdier som det er viktig å sikre for kommende generasjoner, herunder flere  fiskebestander som er sterkt redusert de siste årene. Dette er bakgrunnen for prosjektet «Krafttak for kysttorsken» som ble startet opp i 2017, der Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og Østfold fylkeskommune, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet samarbeider med yrkes- og fritidsfiskere og lokalsamfunn i regionen.

Målet er økt kunnskap om økosystemet og fiskebestandene, og utprøving av tiltak for om mulig å øke torskebestanden i fjorden.

Du kan være med!

Som en del av dette arbeidet gjennomfører vi en brukerundersøkelse for sjøområdene i Ytre Oslofjord, innenfor og i tilknytning til Færder- og Ytre Hvaler nasjonalparker. I denne undersøkelsen har du mulighet til å gi informasjon om hvordan du bruker sjøområdene i Ytre Oslofjord. Informasjonen du gir vil ikke være offentlig tilgjengelig. Vi vil sammenstille besvarelsene og lage oversiktskart som viser hvordan ulike aktiviteter er fordelt i fjorden og sjøområdene.

Link til brukerundersøkelsen:

http://seasket.ch/yMhfIrMD44

Mer informasjon

Her kan du lese mer om krafttak for kysttorsken (PDF, 939 kB).

Les om prosjektet på Færdernasjonalpark.no