Krigshelter ble hedret i verdige markeringer av Frigjørings- og veterandagen

Frigjørings- og veterandagen ble markert hos Tjøme historielag og på Torås fort. Ordfører Tom Mello holdt taler ved markeringene og la ned krans ved minnesmerkene.

Tjøme historielag

Tjøme historielag inviterte til en markering for Milorg-veteranene og deres innsats for frihet, demokrati og menneskeverd. En ny minnetavle med tre glemte krigshelter fra Tjøme ble avduket av ordføreren, som i sin tale snakket om betydelsen av innsatsen til de lokale Milorg-heltene under andre verdenskrig:

«Vi er her for å markere vår takknemlighet til de modige sjelene fra Milorg-område 153–3 Nøtterøy, Tjøme, Hvasser og Veierland som under krigsårene bidro til å få flyktninger trygt over til Sverige. De ble gjemt i hytter og hus, og seilt over til Sverige så snart kysten var klar. Fra Nesbrygga, Årøysund, Ormelet og Sandøsund gav de seg ut i båter over fjorden. Disse personene satte livene sine på spill, ikke bare for seg selv, men også for sine familier og sin fremtid, og deres handlinger bidro til at over 3000 flyktninger fant frihet i Sverige.»

 Torås fort

Torås forts venner var ansvarlig for markeringen av Frigjørings- og veterandagen på Torås fort. Det ble holdt appeller ved representanter fra veteranorganisasjonene og Nøtterøy skolekorps spilte samt hadde marsjoppvisning. Ordfører Tom Mello understreket betydningen av at våre fremtidige generasjoner lærer om grunnlaget for friheten som vi nyter av i Norge i dag:

«Helt siden Norge var okkupert under andre verdenskrig, har våre soldater bidratt i kampen for demokrati og menneskerettigheter i utfordrende og farlige oppdrag. Deres tapperhet og dedikasjon er grunnlaget for friheten som vi har i dag. Friheten til å leve, til å ytre oss, til å være uenige, til å stemme.

Disse rettighetene er grunnlaget for demokratiet vårt, og vi må fortsette å fortelle historiene, slik at fremtidige generasjoner kan lære og huske. Det er viktig at de unge lærer om hva unge mennesker før dem har oppnådd, og hvorfor de har kjempet. Her på Torås fort gjør dere en betydelig innsats for dette, gjennom å tilby skoleklasser guidede omvisninger.»