Med fokus på utvikling og mestring

- Du er god på å tråkle gardiner, konstaterer ordfører Tom Mello, og beundrer Trudes verk på tekstilavdelingen hos Smiløkka Arena.

En delegasjon fra Færder kommune er på besøk for å bli kjent med produksjonsbedriften og tiltaksarrangøren, som tilbyr arbeid, mestring og fellesskap for mennesker som havner utenfor det ordinære arbeidslivet. Det er totalt 102 arbeidstakere hos Smiløkka i dag. 

Omvisningen fortsetter til logistikkavdelingen, snekkerverkstedet samt kjøkkenet.  Det pakkes sekker til strandrydderdagen den 25. april, som skoler, lag og foreninger er invitert til å delta på.  Tilfeldigvis pakkes det til skolene i Færder i dag, og ordfører Tom gleder seg over at mange deltar på strandrydderdagen. På kjøkkenet lages det varmmat, som leveres til flere barnehager, bl a i Bærum.

I det store snekkerlokalet produseres det utemøbler, blomsterkasser og mye annet. Det er viktig at produktene og tjenestene som tilbys er til glede i et større perspektiv enn bare for sluttbruker. 

- Fokuset er at alle arbeidstakere skal oppleve utvikling og mestring, sier daglig leder Simen Førsund. 

Smiløkka Arena AS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Tønsberg, Færder og Sandefjord. Bedriften tilbyr varig tilrettelagt arbeid samt opplæring og arbeidstrening for lærekandidater, og har som målsetting å være best i Norge på tilrettelagt opplæring. Smiløkka Arenas visjon er: Bedre muligheter for alle.