Ny næringsarena etablert i Færder kommune

I kommunestyret den 24. april ble det vedtatt å opprette Færder næringsforum, en ny plattform for samarbeid mellom lokalt næringsliv og kommunen.

Færder næringsforum skal være en arena for gjensidige orienteringer og dialog mellom Færder kommune og lokalt næringsliv om aktuelle næringslivssaker og verdiskaping, med mål å beholde eksisterende virksomheter og skape nye arbeidsplasser. Næringsforumet vil bestå av ordfører (leder), varaordfører (nestleder), opposisjonsleder, kommunedirektøren, næringssjefen (sekretær), styret i Tønsberg og Færder Næringsforening, daglig leder i Tønsberg og Færder næringsforening samt daglig leder i Tønsberglivet AS.  NHO og LO inviteres til å være med i Færder kommunes næringsforum. Ytterligere representanter for næringslivet kan inviteres på sak. 

-        Etableringen av Færder næringsforum vil være et viktig skritt for å arbeide sammen mot felles mål om å beholde og utvikle virksomheter i Færder, sier ordfører Tom Mello.

Rullering av strategisk næringsplan

Kommunestyret vedtok også å igangsette rullering av kommunens strategiske næringsplan. Færder kommunes næringslivsprofil er hovedsakelig som reiselivs- og landbrukskommune, hvor handel, byggenæring og tjenesteyting er fremtredende. Tønsberg kommune utarbeider også ny næringsplan, noe som gir mulighet til å finne områder hvor det er formålstjenlig at Færder og Tønsberg kommuner samarbeider om å gjennomføre felles tiltak. Strategisk næringsplan vil bli lagt frem for politisk behandling i slutten av 2024.

Barnas Have blir kommunal barnehage

Stiftelsen Barnas Have kontaktet Færder kommune høsten 2023, med ønske om å avvikle stiftelsens virksomhet. Kommunestyret vedtok kommunedirektørens innstilling om at Færder kommune gjennomfører en virksomhetsoverdragelse av stiftelsen, som omfatter barnehagens ansatte, eiendeler og gjeld. Dette gjelder fra og med 1. august i år. Ved å opprettholde barnehagen i de lokalene som Stiftelsen Barnas Have har pr. i dag vil grupper og avdelinger, barns vennskap og kjente voksne bestå.

Les mer om hvilke saker som ble vedtatt i kommunestyret den 24. april her.