Ny språkplan for barn og unge

Språklig kompetanse forstås som evnen til å snakke, lese, skrive, lytte og tenke kritisk for å kunne forstå muntlig, skriftlig, visuell og teknologisk basert informasjon. Denne versjonen av språkplanen er en revisjon som forbedrer den gamle og tilpasser planen til rammeplanen for barnehagen og til fagfornyelsen for skolen.

- Det er lett å ta noe for gitt. Du tenker kanskje ikke over det, men språk betyr så mye, sier virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven, og utdyper:

 • Språk kan være begynnelsen på noe stort.
 • Språk er lek.
 • Språk er å forstå.
 • Språk er å utforske.
 • Språk er å oppdage.
 • Språk er å uttrykke seg selv.
 • Å finne sin egen vei.
 • Språk er å delta.
 • Språk er minner.
 • Språk samler oss, for språk er mer enn ord.
 • Språk hjelper oss å mestre.
 • Språk trøster og gir mot.
 • Språk åpner for livslang læring.

Språkplanen til nedlastning (PDF, 22 MB)