Nye Tjøme ungdomsskole er innviet

Inngangsparti - Klikk for stort bildeInngang Tjøme ungdomsskole

Nye Tjøme ungdomsskole ble offisielt åpnet av elevrådsleder Alexandra Hrehova og ordfører Jon Sanness Andersen på tirsdag. 

Det nye skolebygget ble feiret med snorklipping, taler, marsipankake, is og kulturelle innslag. Deretter var det omvisning for gjestene.

Færder kommune, og alle dere som skal ha denne skolen som deres arbeidsplass, har fått en skole vi kan være stolte av, sa ordfører Jon Sanness Andersen i sin tale.

 

Ordføreren snakket videre til elevene om betydelsen av demokratiet og oppfordret ungdommene til å engasjere seg.

Det er dere som er unge nå som må ta vare på demokratiet vårt. Og det gjør dere ved å engasjere dere i politikk, i idrett, i elevråd, i miljøvernorganisasjoner, Amnesty, speideren, egentlig i hva som helst, men engasjere dere i samfunnet. Engasjement – det å bry seg – er det viktigste vi gjør for å ta vare på demokratiet vårt, konstaterte han.

Rektor Lena Beckmann var konferansier for innvielsesprogrammet, og introduserte talerne og de kulturelle innslagene. Til slutt takket hun for alle bidrag, og konstaterte at nå starter prosessen med å gjøre skolen til det den skal være fremover.

Det er nå vi skal forme denne skolen til en skole fylt med energi, læring, undring, glede og trygghet. Vi skal samarbeide, utfordre hverandre, lære av hverandre og med hverandre, og på lag naturen. Vi skal være en del av, og bidra til, et aktivt lokalsamfunn, sa rektor Lena Beckmann.

Nye Tjøme ungdomsskole er bygget som en toparallell-skole, for maks 150 elever. Skolen var klar for innflytting den 13. mars i år.