Områder som settes av til blomster- og slåtteeng

Det har de senere årene blitt mer fokus på hva private og det offentlige kan gjøre, for å legge til rette for innsekter. Flere velger å bytte ut den kortklipte gressplenen med en fargerik blomstereng.

En eng med Strandnellik. Foto. - Klikk for stort bilde

Kommunale områder som settes av til blomster- og slåtteeng

Disse kommunale områdene vil denne sesongen settes av til blomster- og slåtteeng.

  • Søndre Tenvik, ca. 2 000 kvm
  • Deler av området på Rosanes (hele området er på ca. 4 000 kvm
  • Kjære gård, kommunale jorder ca. 4 000 kvm
  • Skåeveien, ca. 3 200 kvm

Områder som er egnet til utvikling av blomster- eller slåtteeng

Kommunen har også kartlagt områder som er egnet til utvikling av blomster- eller slåtteeng, men som ikke nødvendigvis realiseres denne sesongen.

Hva kan man gjøre i sin egen hage?

Også flere og flere private hageeiere etablerer nå blomsterenger der de tidligere hadde en gressplen. På nettsiden til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), kan man få mange gode praktiske råd ved etablering av blomstereng. NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

NIBIO Landvik: Norsk kompetansesenter for blomstereng og naturfrø.