Oppgradering kan gi forsinkelse i kommunens saksbehandling

Kommunens saksbehandling kan bli forsinket i begynnelsen av april, da saksbehandlingssystemet vil være utilgjengelig 2, 3 og 4. april. 

Dette skyldes en større større oppgradering av systemet, og forsinkelsen vil kunne omfatte blant annet byggesaksbehandling, innsynskrav og ulike søknader til kommunen.