Ordførers hjørne 11. mars 2024

Nå legges et nytt planforslag for Tjøme sentrum ut på høring.  Målet med forslaget er å skape et dynamisk og tiltalende sentrumsområde som fremmer sikkerhet og tilgjengelighet for alle som ferdes der. Sentrum skal tilby attraktive muligheter for næringsdrift, shopping, og bolig, og bli et sted hvor folk kan møtes og trives. 

Det er mange synspunkter på hvordan Tjøme sentrum bør se ut, og det blir spennende å følge den politiske behandlingen. Jeg håper at alle som er opptatt av utviklingen i Tjøme sentrum sender inn sine innspill, og at vi får landet en løsning som de fleste stiller seg bak.

Utvikling av Kaldnes Vest ut på høring

Færder kommune og Tønsberg kommune har, i samarbeid med grunneierrepresentanter og fylkeskommunen, utarbeidet et forslag til strategi- og prinsipplan for Kaldnes vest. Forslaget foreslås lagt ut på høring i kommuneplanutvalget den 13. mars. Formålet med planen er å legge grunnlaget for fremtidig planlegging av området. Jeg ser frem til at vi kommer i gang med å utvikle dette området, som har stort og spennende potensiale.

Hyggelig kaffeprat på Nøtterø bakeri og konditori på Teie. Fra venstre: Tom Mello, Sissel Kranstad, Tore Larsen og Inger Thorin.

Møte med innbyggere på Teie

På ordførerhjørnet på Teie møtte jeg engasjerte innbyggere, som var opptatt av rådyr og gjess. Det var ikke enighet i saken, spesielt når det gjaldt rådyr. Noen vil at vi legger til rette for rådyra, andre ser dem som skadedyr. Det ble uansett en hyggelig kaffeprat. Praten gikk også rundt 100-metersonen, båndtvang, gyting i bekker og skogdrift. Jeg synes det er veldig fint å møte folk på denne måten, og få høre hva innbyggerne er opptatt av. Ordførerhjørnet er den første torsdag hver måned kl 16-17, annenhver gang på Tjøme og på Teie . Hvis dette ikke passer deg og du ønsker en prat, så ta kontakt med meg på tel 911 98 790.

Invitasjon til innbyggermøte 14. mars

Den 14. mars kl. 17:30 - 20: 00 arrangeres innbyggermøte i kommunestyresalen, der vi ber om innspill til å skape en pårørendestrategi som ivaretar alle pårørende i ulike omsorgssituasjoner. Målet er å legge til rette for at pårørende skal oppleve trygghet i sin rolle, samtidig som man selv lever et godt liv. Jeg håper mange deltar på møtet og engasjerer seg i dette viktige temaet, som berører de fleste av oss.

Med hilsen Tom Mello, ordfører.