Ordførers hjørne 17. november 2023

Denne høsten bruker kommunedirektør Kristin Nilsen og jeg mye tid på å bli kjent med alle kommunens virksomheter. Onsdag sto Nøtterøy Kulturhus for tur, som samme dag hadde premiere på forestillingen «Drømmen om en hvit jul».

Tom Mello (H), ordfører i Færder kommune. Foto. - Klikk for stort bildeTom Mello (H), ordfører i Færder kommune.

I forbindelse med premieren hadde Riksteaterets ledelse tatt turen til Færder, for å møte et knippe politikere i et dialogmøte. Nøtterøy kulturhus høstet mye ros fra Riksteateret, og vi har all grunn til å være veldig stolte av vårt flotte kulturhus.

Nylig ble det årlige Færderseminaret arrangert på Verdens Ende. Politikere og næringslivet møtte fagmiljøer som fortalte om hva som må gjøres for å redde Oslofjorden. Det er ingen tvil om at avløp må renses for nitrogen, og vi må få ned avrenning fra jordbruk. Takk til Færder nasjonalpark og besøkssenteret for et lærerikt og viktig seminar.

Kommunedirektøren har presentert sitt forslag til budsjett for 2024 og handlingsplan 2024-2027, og denne uken har budsjettforslaget blitt behandlet i rådene og i hovedutvalgene. Deretter gjenstår formannskapet og endelig vedtak i kommunestyremøtet den 13. desember. Til tross for god økonomistyring de seneste årene, står Færder kommune overfor økonomiske utfordringer som krever omstilling og effektivisering. Høy prisvekst, økte renter og demografikostnader har bidratt til en mer krevende økonomisk hverdag.

Jeg ble invitert til øvelse hos Nøtterøy musikkorps, som denne høsten fyller 85 år. Medlemmene i korpset er fra 15 til 76 år. Korpset har vunnet mange priser i ulike korpsmesterskap, noe øvelsen bar tydelig preg av. Her var det stor spilleglede og høy kvalitet på fremførelsene.

Jeg vil fremover jevnlig informere om arbeidshverdagen min og prosjektene som opptar meg. Har du noe på hjertet? Ta kontakt via epost tom.mello@faerder.kommune.no eller telefon 911 98 790.

Med hilsen Tom Mello, ordfører.